LucKi'm Design

Algemene voorwaarden

 • LucKi’m Design levert alle, met grote zorgvuldigheid samengestelde en vervaardigde, ontwerpen digitaal aan ter goedkeuring aan de opdrachtgever. Goedkeuring van de ontwerpen door de opdrachtgever geldt als erkenning dat alle werkzaamheden voorafgaand aan het definitieve ontwerp juist zijn uitgevoerd.
 • Tekst en/of beeldmateriaal aangeleverd door opdrachtgever vallen onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • LucKi’m Design is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde ontwerpen.
 • Digitaal aangeleverde ontwerpen van Lucki’m Design worden in verschillende formaten voor zowel online als offline gebruik verzonden na betaling van de factuur.
 • Drukkosten dienen voorafgaand aan de drukopdracht te worden voldaan op rekeningnummer NL04KNAB0259916668 onder vermelding van het referentienummer.
 • Kosten voor webdesign dienen in twee termijnen te worden voldaan. Te weten 50% bij aanvang van de werkzaamheden en 50% bij oplevering van de website.
 • Kosten voor werkzaamheden op projectbasis dienen, in vooraf afgesproken maandelijkse termijnen te worden voldaan zolang het project loopt.
 • Abonnementskosten worden jaarlijks gefactureerd op basis van het betreffende abonnement.
 • Voordeelkaarten worden vooraf gefactureerd, opdrachtgever ontvangt tijdig bericht als het aantal afgenomen uren bijna is verbruikt.
 • Indien gewenst is het mogelijk in meerdere termijnen te betalen. Opdrachtgever dient dit schriftelijk aan te vragen.
 • LucKi’m Design is gerechtigd ontwerpen op te nemen op www.luckimdesign.nl, social media en andere uitingen van LucKi’m Design ter referentie. Indien opdrachtgever dit niet wenst dient dit schriftelijk te worden aangegeven.
 • Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Lucki’m Design klantgegevens registreert t.b.v. het uitvoeren van de opdracht en facturatie en gaat akkoord met deze registratie zoals omschreven in de privacy verklaring. 
 • LucKi’m Design maakt gebruik van de KOR (klein ondernemers regeling) derhalve zijn offertes en facturen vrij van BTW

LucKi’m Design is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 63440628